Vizuelni identitet i njegovi elementi - Laganoo

Vizuelni identitet i njegovi elementi

Brendiranje kompanije podrazumijeva skup vrijednosti, viziju, način promocije i prezentacije, kao i osobine koje javnost povezuje sa vašom kompanijom. Brendiranje bi se moglo definisati kao građenje karaktera kompanije. Brend identitet predstavlja onu emociju koju ljudi povezuju s vašom kompanijom, način na koji doživljavaju vaše proizvode, zaposlene ili usluge.

Da bi izgradili snažan brend identitet potrebno je da definišete više elemenata, a jedan od njih je i vizuelni identitet. Kreiranje i definisanje vizuelnog identiteta podrazumijeva elemente koji se koriste kao vizuelne reference po kojima korisnici prepoznaju određeni brend. Vizuelni identitet mora biti kreiran detaljno tako da sadrži sve elemente potrebne savremenom poslovanju i promociji kompanije u odnosu na kategoriju kojoj pripada.

Vizuelni identitet odražavaju vrijednosti koje kompanija njeguje, a kako bi se izbjeglo odstupanje od tih vrijednosti ili prenošenje pogrešne poruke, kompanija kreira knjigu grafičkih standarda kao uputstvo za korišćenje vizuelnih i narativnih elemenata. Knjiga grafičkih standarda ima za cilj da onom ko brine o brendu i radi na prezentaciji ili promociji pomogne da sprovede aktivnosti koje će odgovarati karakteru kompanije. Ove smjernice kreirane pažljivo i detaljno uz razmijevanje potreba kompanije, obezbijediće konzistentnost u komunikaciji i povjerenje potrošača koji će uvijek očekivati određeni nivo u kvalitetu usluge.

Sadržaj knjige grafičkih standarda i vizuelnog identiteta nije precizno određen i zavisi od djelatnosti i potreba kompanije, ali postoji nekoliko osnovih elemenata neizostavnih za svaki brend i kompaniju.

Sadržaj knjige grafičkih standarda i vizuelnog identiteta nije precizno određen i zavisi od djelatnosti i potreba kompanije, ali postoji nekoliko osnovih elemenata neizostavnih za svaki brend i kompaniju.

Znak – osnova vizuelnog identiteta


Znak je vizuelni element koji se koristi kao simbol obilježavanja i prepoznavanja kompanije, on je polazna tačka u građenju identiteta kompanije i slike koju svijet ima o određenom brendu. Kreiranje znaka zahtijeva pažljiv odabir elemenata, simbola i estetike, koji moraju odgovarati potrebama kompanije i oslikavati vrijednosti koje kompanija njeguje. Uspješno kreiran znak je funkcionalan, pamtljiv i uvijek prepoznatljiv, bez obzira na način ili medij apliciranja.

Korporativna tipografija


Tipografija ili stil karaktera bira se i kreira sa velikom pažnjom kao i svi elementi vizuelnog identiteta. U zavisnosti da li vodite pravnu kompaniju, kompaniju koja se bavi finansijama ili uslugama iz oblasti kreativnih industrija, važno je da odaberete tipografiju koja zadovoljava potrebe vašeg poslovanja. Kompanije obično koriste dvije ili više, od čega se jedna ili više njih koriste za vizuelne resurse, dok se druga koristi za poslovnu komunikaciju ili poslovne dokumente.

U skladu sa savremenim poslovanjem, posebno se bira tipografija za onlajn prezentaciju i web sajtove.

Korporativne boje


Svaki brend, naravno, svojim vizuelnim identitetom ima definisane i svoje boje, sa pažljivo odabranim tonalitetom i nijansom. Boje prenose poruku i nose snažnu emociju, zato je potrebno istražiti značenje boja pri odabiru boja za biznis. Knjiga grafičkih standarda definiše boje, njihovo značenje i vrijednosti u različitim sistemima boja.

Vizuelni resursi


Fotografije, ilustracije, paterni ili ikonice, kao i znak ili tipografija, predstavljaju dio vizuelnih elemenata čija estetika, senzibilitet ili značenje prenose poruku i viziju brenda. Zato je, prilikom njihovog odabira ili kreiranja, važno konsultovati definisane standarde kako bi odabrani elementi odgovarali svojom estetikom, kompozicijom ili tonalitetom.

Kako bi vaš brend bio percipiran na profesionalan i ozbiljan način, vizuelni resursi moraju biti odabrani u odnosu na profesionalne standarde. Marketing agencija Laganoo vam može pomoći: kontaktirajte nas i konsultujte stručnjake u ovoj oblasti, koji vam mogu obezbijediti odgovarajuće resurse.