Održana besplatna obuka za ažuriranje web sajtova i online prodavnica - Laganoo

Održana besplatna obuka za ažuriranje web sajtova i online prodavnica

U saradnji sa sekretarijatom za privredu u opštini Budva, održali smo besplatnu obuku za ažuriranje web sajtova i online prodavnica. Obuka je imala za cilj predstavljanje kompanije Laganoo i pružanje stručnog znanja iz domena online poslovanja.

Predavač na obuci bio je Vladimir Vratnica, naš menadžer prodaje, koji je na najrelevantniji način predstavio prednosti poslovanja i prodaje na internetu. Zainteresovani posjetioci bili su u prilici da se upoznaju sa jednostavnim načinom ažuriranja web sajtova i savjetima za unapređenje cjelokupnog poslovanja.

Preduzetnici iz Budve su istakli značaj naše inicijative o izradi besplatnih web sajtova, koju smo pokrenuli u saradnji sa crnogorskim opštinama. Tim povodom, sekretarka Sekreterijata za privredu, Slavica Maslovar, istakla je da je ovo jedan od načina kojim Opština Budva doprinosi razvoju poslovnog ambijenta, posebno kada se uzme u obzir značaj digitalizacije i online poslovanja.

Online identitet kompanija sve više dobija na značaju u savremenom poslovanju, što smo ovom obukom uspjeli i da pokažemo. Pored prilagođavanja svjetskim trendovima na nivou kompanije, nastojimo da podignemo svijest o značaju online poslovanja. Pružanjem stručnih znanja i vještina u ovoj oblasti, utičemo na razvoj elektronske pismenosti i prilagođavanje izazovima 21. vijeka.


Unesite Vaš email ili broj telefona i kontaktiraćemo
Vas u narednih 24 sata.

Unesite Vaš email ili broj telefona i
kontaktiraćemo Vas u
narednih 24 sata.