Andrea Roganović, ispred kompanije Laganoo, imenovana za predsjednicu Odbora za mlade i inovacije - Laganoo

Andrea Roganović, ispred kompanije Laganoo, imenovana za predsjednicu Odbora za mlade i inovacije

Izvršni odbor AMM-a je na sjednici održanoj u petak donio odluku o formiranju Odbora za mlade i inovacije.


Okupljanje mladih ljudi oko ideja dobrog upravljanja, preduzetništva i inovacija predstavlja najbolji osnov za ubrzan ekonomski oporavak i razvoj Crne Gore. Polazeći od tog stava kao i potrebe za što većim uključenjem mladih ljudi u ekonomske tokove i kreiranje socijalno ekonomskog ambijenta, koji će im ponuditi kvalitetne i mnogo bolje perspektive, Izvršni odbor je definisao ovaj Odbor kao jedan od strateških organa AMM-a.


Veoma smo ponosni što je za predsjednicu Odbora imenovana naša marketing koordinatorka Andrea Roganović.


Cijeneći poziciju i značaj Odbora, za koordinatorku saradnje sa Izvršnim odborom i članstvom Asocijacije, imenovana je izvršna direktorica AMM-a Anđela Radosavović.


U sastav Odbora su ušli mladi menadžeri i menadžerke iz različitih oblasti crnogorskog poslovanja:


Zoran Davidovac, šef Odjeljenja za nabavke – Cerovo; Vuk Čađenović, izvršni direktor – Damar; Katarina Savković, šefica kancelarije – AMM; Žana Burić, zamjenica direktora – Hilton hotel, Andrija Pešić, izvršni direktor – Hotels Group Montenegro Stars; Svetlana Goranović, menadžerka prodaje i marketinga – Ramada hotel; Marko Ivanišević, menadžer za razvoj poslovanja – Roaming Networks; Nikola Đuranović, menadžer marketinga i prodaje – Beautiful Montenegro; Nikola Lekić, finansijski menadžer – NALL International; Nikola Marković, rukovodilac plana analize i kredit kontrole – Imlek Boka; Siniša Mićunović, šef Službe za podršku prodaje – Sava osiguranje; Siniša Milačić, samostalni referent – Agencija za zaštitu konkurencije; Srđan Đušić, menadžer – Megapromet; Vladimir Kitaljević, stručni saradnik izvršnog direktora za tehnička pitanja – EPCG; Nikola Pejović, mladi lider – Delta Transportni Sistem i Sara Mirotić, student – UCG Ekonomski fakultet.


Za sekretara Odbora imenovan je Momčilo Miketić – AMM.


Odlučeno je da konstitutivna sjednica bude održana do kraja februara.


Drago nam je što je kompanija Laganoo dio ovakvog projekta i vjerujemo da ćemo zajedno uspjeti da pružimo podršku mladima, kao i da stvorimo idealno okruženje za napredovanje kada su mladi i inovacije u pitanju.


Unesite Vaš email ili broj telefona i kontaktiraćemo
Vas u narednih 24 sata.

Unesite Vaš email ili broj telefona i
kontaktiraćemo Vas u
narednih 24 sata.