Šta je B2B? Ime robota? Ipak je u pitanju vrsta marketinga - Laganoo

Šta je B2B? Ime robota? Ipak je u pitanju vrsta marketinga

U ovom blogu govorićemo o B2B marketingu. Biće više riječi o tome da li ovaj vid marketinga odgovara vašem biznisu. Takođe, predlažemo kako da primijenite marketinšku strategiju za postizanje najboljih rezultata i profita. 


Mnogi misle da je baviti se marketingom lako i da ne zahtijeva puno truda. Ovaj zaključak donose oni koji vide samo krajnji rezultat a ne i sam proces dolaska do rješenja. Dobar marketing je onaj koji izgleda kao urađen bez po’ muke, a zapravo je uložen veliki trud i znanje kako bi se došlo do jednostavnog i efektnog rješenja.


Ono što plasirate jednako je važno kao i kome ga plasirate. Ukoliko, na primjer, imate malo preduzeće koje se bavi proizvodnjom prirodne kozmetike, veće su šanse da ćete zainteresovati žensku publiku, kao i publiku koja vrednuje važnost održivog razvoja. Zato, targetirajte ovu grupu kako biste ostvarili veću mogućnost saradnje sa pojedincima i kompanijama, a na kraju i veću prodaju. Hajde sada da pričamo o robotima b2b marketingu: 


Prije svega, u moru marketinških termina koji se razvijaju sa razvojem marketinga, ponude i potražnje, veliki je broj nepoznanica. Zato nastojimo da vam olakšamo upliv u marketinške vode adresirajući najčešće postavljena pitanja i nedoumice naših klijenata u praksi. Klijenti nas često pitaju šta je to B2B marketing. 


Ukratko, B2B je skraćenica za business to business, odnosno marketiranje proizvoda jednog biznisa drugom biznisu i njegovim saradnicima kao i zaposlenim licima. 


Ovaj način reklamiranja se u potpunosti ne razlikuje od marketiranja pojedinačnih klijenata (B2C-business to customer). Ipak, postoje određene razlike koje mogu uticati na formiranje strategije ili taktika koje koristite. 


Strategija je temelj svakog uspješnog biznisa


Ukoliko se spremate da započnete biznis nemojte napraviti grešku zbog koje mnogi dožive neuspjeh na samom početku. Usled nepoznavanja tržišta ili neposjedovanja marketinškog plana, budžeta i sl. mnogi počnu takoreći od sredine. Vlasnici biznisa nerijetko ulože novac u prostor, proizvodnju i/ili proizvode ali nemaju ključnu stvar koju je neophodno odraditi prije svega toga. A to je strategija. 


Dobra marketinška strategija ima nekoliko faza: 1. Izrada marketinškog plana i definisanje cilja


Marketinški plan treba da sadržati korake koje je neophodno sprovesti kako biste došli do željenog cilja. Za razliku od plana, strategija služi da bi se predstavila rješenja i taktike koje će vaš biznis izdvojitu u odnosu na konkurenciju. Dobar plan naposljetku dovodi do veće vidljivosti vašeg biznisa i uspješnog brendiranja. Takođe, marketinški plan predstavlja konkretne korake koje je neophodno preuzeti kako bi se strategija ostvarila. 


2. Istraživanje tržišta 


Prije nego plasirate proizvod, trebalo bi da se uvjerite da je on zaista potreban tržištu kojem ga nudite. Ukoliko je tržište prezasićeno, ili ne treba vašu uslugu, razmislite o promjeni tržišta ili prilagođavanju proizvoda. Kako biste definisali uspješnju marketinšku strategiju potrebno je da sprovedete sljedeće analize tržišta

  • Kvalitativne podatke tržišta (zasnovane na otvorenim pitanjima fokus grupe koja se postavljaju putem metode dijaloga)
  • Kvantitativne podatke tržišta (sistematsko definisanje i analiza podataka kako bi steklo znanje o jasno definisanom pitanju)
  • Segmentaciju tržišta 
  • Analizu konkurencije 

3. Kreiranje buyer persone (persone idealnog kupca)


Buyer persona je idealna predstava kupca kojem je potreban proizvod ili usluga koju nudite. Kako biste odredili karakteristike ove persone, postavite sledeća pitanja. Da li je vaš proizvod/usluga zaista potrebna definisanoj buyer personi? Da li će targetiranje takve grupe ljudi donijeti profit? Da li imate dovoljno resursa da sprovedete targetiranje i marketing? 


U idealnom slučaju, ciljne grupe su one „zahvaljujući“ kojima možete ostvariti najveću dobit. 


Ukoliko vas interesuje B2B marketing, odnosno marketiranje ka određenoj kompaniji a, na primjer, želite da prodate kancelarijski pribor, korisnici proizvoda najčešće nisu i kupci. Vaš proizvod će kupiti pojedinci zaduženi za opremanje kancelarije neophodnim materijalima. To treba imati na umu jer može uticati na formiranje slike idealnog kupca. A kada ste već formirali buyer persone treba da razmislite o načinima komunikacije sa njima.


Navedite kako se izdvajate u odnosu na konkurenciju. Kako vaš proizvod može olakšati/uljepšati život vaših potencijalnih mušterija?


4. SWOT analiza 


SWOT analiza predstavlja akronim engleskih riječi. S-strenghts (snage), W-weaknesses (slabosti), O-opportunities (prilike) i T-threats (prijetnje) vašeg biznisa. Prepoznavanjem i definisanjem ovih stavki, prepoznajete pozitivne i negativne aspekte vašeg biznisa. Na ovaj način, sve što vaš biznis izdvaja u odnosu na konkurenciju trebalo bi posebno naglasiti. Sa druge strane, moguće prijetnje i slabosti biznisa su tačke koje treba da ispravljate kako biste unaprijedili vaše poslovanje.


5. Budžetiranje, dosadno ali neophodno


Budžetiranje za marketinški plan ne mora da bude opsežno. Dovoljno je da definišete i izdvojite sredstva za marketinške kampanje. Kako biste formirali budžet definišite koliko novca je neophodno izdvojiti za marketing za period od godinu dana? Odakle dolaze vaša sredstva za oglašavanje? 


A koji su konkretni vidovi B2B marketinga? 


Ukoliko razmišljate o plasiranju vaših proizvoda kompanijama i preduzećima evo načina kako da to uradite:


1. SEO-marketingSEO predstavlja niz praksi koje, ukoliko odrađene na pravi način, mogu plasirati vaš online sadržaj među prve stranice Google-a. Jedna od važnih stvari za dobar SEO je determinacija ključnih riječi koje su izuzetno efikasan alat za targetiranje.


Ukoliko je ovo novi pojam za vas, preporučujemo blog: Šta su ključne riječi?


2. Email marketing 


Većina ljudi kada ustane prvo provjeri mejl a tek onda vijesti, društvene mreže i ostalo. Potencijalne klijenate možete kontaktirati i zainteresovati za ponudu baš ovim putem, jer ukoliko kreirate kvalitetan sadržaj velike su šanse da ćete privući pažnju. Newsletteri koje šaljete mogu biti informativnog, edukativnog ili prodajnog karaktera. Bez obzira na tip newslettera koji odaberete, ukoliko pravilno koristite ovaj alat, možete formirati vjernu bazu klijenata i stabilnu komunikaciju sa njima. Dajte sve od sebe da budete originalni, iskreni i zanimljivi i rezultati neće izostati. 


3. Iskoristite moć ABM (account based marketinga)


Veliki broj biznisa ima bazu vjernih klijenata koji im donose najveći broj prihoda. To su najčešće razvijene kompanije koje imaju veliku potražnju za određenim proizvodima.  I vi možete iskoristiti B2B marketing, kako biste detektovali i pridobili ključne kupce, koji će vam donijeti najveći dio prihoda. Fokusirajte se na odabir klijenata sa kojima možete ostvariti dugoročnu saradnju. Ovakav vid saradnje može vam donijeti višestruku dobit. Ukoliko targetirate firmu sa velikim brojem zaposlenih imajte na umu da ključni klijent može biti kompanija ali i svako zaposleno lice ponaosob. 


4.Digitalni marketing  i društvene mrežeOglašavanje putem društvenih mreža i Google reklama predstavlja vrlo efikasan vid marketinga. Ove platforme definisale omogućavaju jednostavno reklamiranje i targetiranje vaših potencijalnih klijenata. Možete usko definisati njihove karakteristike, poput demografije, pola, nacionalnosti itd. 


Svaki brend ima svoj jedinstveni glas, pa tako i vaš. U vrijeme kada je sve više kompanija prisutno u digitalnom svijetu, veoma je važno za vaš brend bude prikazan na relevantan, jedinstven i dosljedan način.


Ukoliko vas interesuju dalekosežne mogućnosti digitalnog marketinga, pogledajte kako mi to radimo ili nas kontaktirajte za više informacija. 


4. PR i poslovni događaji


Ukoliko planirate da razvijate biznis morate ići u korak sa trendovima i imati izgrađen odnos sa javnošću. Uz pomoć PR (odnosa sa javnošću) možete formirati sliku u javnosti o vašem brendu, najaviti novosti i obavještavati javnost o svojim uspjesima. Sa druge strane, razni poslovni događaji omogućavaju vašu prisutnost u svijetu biznisa. Na ovakvim okupljanjima možete ostvariti kontakate sa potencijalnim klijentima ili saradnicima, upoznati se sa aktuelnim trendovima i pokrenuti diskusije koje mogu biti od značaja za vaš biznis. 


Ukoliko želite da iskoristite puni potencijal marketinga kontaktirajte Laganoo tim.  Primjenom naših usluga olakšajte upliv u svijet online poslovanja.


ŠTA MOŽETE OČEKIVATI OD LAGANOO KOMPANIJE?

Olakšajte svoje poslovanje, kontaktirajte Laganoo!

Broj telefona: +382 69 25 26 26

Unesite Vaš email ili broj telefona i kontaktiraćemo
Vas u narednih 24 sata.

Unesite Vaš email ili broj telefona i
kontaktiraćemo Vas u
narednih 24 sata.