Uspješna priča Vijeće studenata FLU - Laganoo

Uspješna priča Vijeće studenata FLU

Kako studenti FLU Cetinje promovišu svoje aktivnosti putem veb-sajta

 

“Bilo kakvo poslovanje podrazumijeva online prezentaciju. U tom smislu, jako je važno predstaviti svoju ideju i viziju u online svijetu.”
Lana Bulatović, student povjerenik

O Vijeću studenata

Vijeće studenata Fakulteta vizuelnih umjetnosti na Cetinju osnovano je sa ciljem poboljšanja standarda studentskog života kroz različite oblike nastavnih aktivnosti, a takođe i kao organizacija zadužena za borbu studentskih prava.

IZAZOV

Kako unaprijediti i efikasno prezentovati rad Vijeća studenata

Vijeće studenata FLU kao organizacija koja se bavi sadržajem programa i aktivnosti pored tradicionalnog oglašavanja na oglasnoj tabli, imalo je potrebu za prezentacijom i promocijom svojih aktivnosti putem veb-sajta. Nakon sastanaka I donošenja odluka, članovi Vijeća srijetali su se sa sporom procedurom pisanja izvještaja, štampe postera i postavljanja na oglasnu tablu, pa se javila dodatna potreba za bržim i jednostavnijim načinom oglašavanja aktivnosti.

RJEŠENJE

Veb-sajt za brzo i jednostavno postavljanje obavještenja o aktivnostima Vijeća studenata

Profesija studenata Fakulteta vizuelnih umjetnosti vezana je za dizajn i marketing industriju, pa je tim Vijeća studenata imao svijest o tome da je izrada veb-sajta najbolje rješenje za prezentaciju njihovih aktivnosti.

Veb-sajt će omogućiti članovima Vijeća da na jednostavan način postavljaju sve informacije o svojim odlukama i aktivnostima, dok će studenti moći u bilo koje vrijeme da imaju uvid u tekuće aktuelnosti.

Kompanija Laganoo je prepoznala ovu potrebu studenata i njihovih organizacija i tim povodom ponudili smo besplatnu izradu veb-sajta, sve sa ciljem da se studentima omogući online pristup svim informacijama vezano za rad Vijeća.

Predstavite vašu organizaciju online

REZULTAT

Aktuelna dešavanja i aktivnosti Vijeća studenata dostupna online na veb-sajtu vs-flu.me

Tim Laganoo profesionalaca kreirao je prezentacioni veb-sajt, dizajniran i koncipiran u skladu sa potrebama samog Vijeća i studenata FLU. Jedan od glavnih ciljeva prezentacije Vijeća putem veb-sajta je veća vidljivost, kao i transparentnost odluka i aktivnih projekata ove studentske organizacije.

Zahvaljujući veb-sajtu Vijeće studenata FLU bliže je studentima tako da ne moraju odlaziti do Fakulteta samo kako bi saznali informacije o aktivnostima i dešavanjama, već sada mogu pristupiti Vijeća studenata sa svog pametnog telefona, uz samo par klikova.

“Ovaj veb-sajt će zasigurno učiniti da rad studentskog vijeća, a samim tim i studenata i njihovih projekata, bude promovisan u većoj mjeri. Obezbijediće i dalji razvoj studentskih projekata i možda umrežavanje sa drugim sličnim projektima i organizacijama iz zemlje i regiona. ”
Lana Bulatović

Predstavite vaše aktivnosti na internetu

Unesite Vaš email ili broj telefona i kontaktiraćemo
Vas u narednih 24 sata.

Unesite Vaš email ili broj telefona i
kontaktiraćemo Vas u
narednih 24 sata.