Laganoo - Laganoo

Šta je web hosting?

Da bi vaš web sajt bio vidljiv drugim korisnicima, potrebno je postaviti ga na internet, odnosno mora biti smješten na neku internet adresu. Ukoliko je adresa (odnosno domen)

Pročitaj više »

7 Google fontova za Vaš web sajt

Fontovi koje birate za web sajt jedan su od funkcionalno i estetski najvažnijih elemenata prilikom građenja internet prezentacija kompanije. Izbor pravog fonta može napraviti veliko razliku u načinu

Pročitaj više »