Uslovi Tuzi - Laganoo

Uslovi

Zabranjen je svaki oblik diskriminacije, po bilo kom osnovu. Bilo da se zasniva na rasnoj, vjerskoj, etničkoj, polnoj itd. osnovi kao i drugim ličnim svojstvima.

Svaki govor i isticanje simbola mržnje strogo je zabranjen.

Reklamiranje, prodaja i distribucija ilegalnih supstanci i narkotika je strogo zabranjena.

Ukoliko nastupi povreda gore navedenih članova, agencija zadržava pravo da ugasi ili suspenduje vašu web stranicu bez prethodne najave.

*Ovim se usaglašavam sa servisom i uslugama laganoo.me, čije će iste biti besplatne u periodu od godinu dana od datuma kreiranja websajta. Nakon isteka datog perioda laganoo.me će zahtijevati obnovu plana ili transfer podataka i imovine sa servera laganoo.me.

*Ukoliko ne dodje do obnove plana (sklapanja novog ugovora), laganoo.me Vam više nece nuditi usluge (uključujuci hosting) dok ce Vaši podaci (domen, kompletan materijal) biti omogućeni za transfer na neki drugi server koji nije u svojini laganoo.me

Unesite Vaš email ili broj telefona i kontaktiraćemo
Vas u narednih 24 sata.

Unesite Vaš email ili broj telefona i
kontaktiraćemo Vas u
narednih 24 sata.